Chính sách Bảo mật của 8kbet

Chính sách bảo mật của 8kbet cam kết đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi mô tả các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và cách chúng tôi giữ an toàn.

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

Khi bạn tạo một tài khoản trên 8kbet, chúng tôi thu thập các thông tin sau:

 • Tên và thông tin liên lạc của bạn (địa chỉ email và số điện thoại)
 • Ngày sinh và giới tính của bạn
 • Vị trí của bạn
 • Tên người dùng và mật khẩu của bạn
 • Lịch sử cá cược của bạn
 • Chi tiết thanh toán của bạn (số thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán, v. v.)

Chính sách bảo mật 8kbet sẽ cho thấy chúng tôi sử dụng thông tin thế nào?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập được.

 • Kiểm tra giấy tờ tùy thân và độ tuổi của bạn trước khi tiến hành đặt cược và thanh toán.
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ.
 • Cung cấp cho bạn các ưu đãi đặc biệt và cập nhật sản phẩm và dịch vụ.
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường và cải tiến trang web và dịch vụ của chúng tôi
 • Tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

Làm thế nào chúng tôi giữ dữ liệu của bạn an toàn?

Chúng tôi rất coi trọng việc sử dụng chính sách bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã đưa ra các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn bằng công nghệ mã hóa tiêu chuẩn công nghiệp và hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu đó chỉ cho những nhân viên yêu cầu dữ liệu đó hoàn thành nhiệm vụ công việc của họ.

Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra các hệ thống của mình để tìm các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật và chúng tôi có các cơ chế để ứng phó với bất kỳ vi phạm nào có thể xảy ra.

Chúng tôi có tiết lộ thông tin cá nhân của bạn không?

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi xử lý cược và thanh toán, cung cấp dịch vụ khách hàng hoặc gửi khuyến mại. Trừ khi luật pháp yêu cầu, chúng tôi không tiết lộ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự chấp thuận của bạn.

Quyền hợp pháp của người dùng

Bạn có thể xem, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt tài khoản của mình để từ chối nhận các ưu đãi quảng cáo và email tiếp thị từ chúng tôi.

Việc sửa đổi với chính sách bảo mật

Tuyên bố về quyền riêng tư này có thể được cập nhật theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn của chúng tôi hoặc để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về bất kỳ thay đổi đáng kể nào và nếu cần theo luật, hãy có được sự chấp thuận của bạn.

Vui lòng liên hệ cho chúng tôi 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến thực tiễn bảo mật của chúng tôi.